Menu

Almind Smart City Living Lab

Viborg Kommune har siden 2015 haft et forsøgsprojekt i byen Almind, syd for Viborg. Projektet omhandler afprøvning af ny Smart City teknologi. Derudover ønskede Kommunen at teste forskellige belysningsarmaturer og master til gadelys.

MILEWIDE Ø130 masten blev valgt til store dele af projektet, og til byporte ved alle fire indgange til byen. Masten blev valgt grundet designet, samt mulighederne for montering af udstyr i de indbyggede spor på et senere tidspunkt.

Udover master til belysning blev MILEWIDE byporten med fartviser afprøvet i Almind. Byporten er placeret ca. 100 meter før skolen i Almind, for at nedbringe hastigheden på bilerne der passere skolen. Masterne er forsynet med integreret LED-bånd på begge sider af masten, så både bilisten og beboerne i byen bliver opmærksomme på køretøjet med for høj fart. Byporten med fartviser er udviklet i et samarbejde mellem MILEWIDE og ATKI.

Hent produktblad om byporten

Se en video af byporten her