Menu

Skiltemaster – ALU Design

Udgangspunktet er de samme master, som bruges til belysnings- og signalmaster. Vi har beslag til montage af standardtavler med – eller uden kantbånd. Montagesporene giver endvidere mulighed for montering af flere tavler på samme mast og tavlerne kan monteres symmetrisk eller asymmetrisk med samme beslag.

Beslagenes udformning og montering giver en lethed i det visuelle udtryk. Da beslagene ikke umiddelbart er synlige brydes masteprofilet ikke på tværs og dermed fremstår den samlede løsning let og elegant.

Samtidig giver brugen af MILEWIDE skiltemaster sammen med MILEWIDE master til belysning og signaler den tilstræbte sammenhæng i vejudstyret. En ekstra bonus ved helhedsløsningen er også de besparelser, der herved opnås. Ved fornuftig projektering kan man spare flere master, da tavlerne ofte kan monteres på både lys- og signalmasterne.

Tilbehør:

Her finder du monterings- og vedligeholdelses vejledning samt Ydeevneerklæring(DoP) med mere.