Menu

MILEWIDE og Dansk Autoværn danner fælles front

Ulrik Toft Marcussen, nuværende direktør i Dansk Autoværn, er pr. 05.12.2016 ny direktør i MILEWIDE. Ulrik vil fremadrettet bestride posterne som direktør i begge selskaber, og derved skabe synergieffekt mellem de to virksomheder.

”Vi oplever, at kunderne ønsker færre leverandører, så projektudførelsen bliver mere enkel. Derfor er det en klar fordel for vores kunder, at Dansk Autoværn og MILEWIDE nu har samme ledelse og i projektfasen kan byde ind med løsninger og produkter fra begge virksomheder. Samtidig kan vi opnå nogle indkøbsfordele og administrative fordele, som kommer vores kunder til gode”, siger Ulrik Toft Marcussen.

Læs mere om det nye samarbejde