Menu

Persondatapolitik

Behandling af personoplysninger om kunder og samarbejdspartnere i MILEWIDE A/S

Som led i indgåelse af aftale om handel med produkter og ydelser fra MILEWIDE A/S, behandler MILEWIDE A/S en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

MILEWIDE A/S er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

  • MILEWIDE A/S, cvr.nr. DK-26490561, Fjordagervej 34-36, 6100 Haderslev
  • Telefonnummer: 50853807, e-mail: info@milewide.dk

Kunder og samarbejdspartnere

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at administrere dit kundeforhold, herunder i relation til levering af aftalte produkter og ydelser.

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte produkter og ydelser. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for at optimere og udvikle nye produkter og ydelser.

Til brug opfyldelsen af aftalen med dig indsamler MILEWIDE A/S almindelige personoplysninger om dig hos offentlige myndigheder m.m.

MILEWIDE A/S vil opbevare/gemme dine personoplysninger i henhold til de relevante regler jf. bogføringsloven. Endvidere vil MILEWIDE A/S opbevare dine personoplysninger, så længe vi finder det relevant for vores samarbejde. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på kun, at opbevare relevante oplysninger til fælles gavn, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

MILEWIDE nyhedsbrev

MILEWIDE udsender med jævne mellemrum nyhedsbreve med artikler, produkter og ydelser. MILEWIDE benytter servicen Maichimp med en ajourført liste der indeholder navn og mailadresse. Modtagere af disse mails kan til enhver tid framelde sig denne liste og vil fremefter ikke modtage MILEWIDE’s nyhedsbreve.

Registreredes rettigheder

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, MILEWIDE behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at DAV ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Cookies:

Milewide.dk bruger cookies. Cookies er små uskadelige tekstfiler, der lægges på din computer, som bruges til statistik igennem Googleanalytics og for at gøre din oplevelse her på Milewide.dk bedre. Når du bruger siden, accepterer du dette!

Sådan blokerer og sletter du cookies i de forskellige browsere:

Læs her, hvordan du fravælger cookies fra Google Analytics.